Fanpage24h - Quản lí inbox & comment tất cả Account, Fanpage Facebook

Messages
Quản lý inbox của tất cả nick & page facebook dễ dàng
Comments
Quản lý comment vào bài viết của tất cả nick & page facebook, trả lời bằng inbox, inbox với comment mới
Auto reply
Tự động trả lời inbox theo từ khóa hoặc tạo inbox mới với comment
Auto hide
Tự động ẩn comment chứa email số điện thoại hoặc comment chứa từ khóa
Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập bằng tài khoản google
Login & đăng ký fanpage24h nhanh chóng qua google.
Thêm account facebook muốn quản lí
Thêm account muốn quản lí tin nhắn & comment, hệ thống sẽ tự tìm page bên trong account.
Thiết lập Auto Reply và Auto Hide
Thiết lập bộ từ khóa và nội dung reply, thiết lập từ khóa muốn ẩn comment, bật auto reply & auto hide.
Bắt đầu quản lí inbox và trả lời
Quản lí và trả lời inbox, comment như trên messenger.
💬