Đăng nhập Fanpage24h

Ẩn comment Facebook & lấy bài từ page, youtube đăng lên Page

Copy Post
Lấy bài mới ảnh, video, link, status từ page profile khác, lấy từ trending.
Share Youtube
Lấy video mới từ youtube chia sẻ lên page.
Ẩn comment
Tự động ẩn tất cả comment hoặc comment chứa email sđt 24/24
Quản lí comment inbox nhiều profile, page

Video hướng dẫn sử dụng các tính năng trong Fanpage24h

Quản lí inbox comment trong nhiều Page Profile trong FPlusScheduler Tải xuống

Hướng dẫn sử dụng
Đăng nhập bằng tài khoản google
Login & đăng ký fanpage24h nhanh chóng qua google.
Thêm account facebook muốn quản lí
Thêm account muốn quản lí ẩn comment và lấy bài về.
Thiết lập ẩn comment & lấy bài
Thiết lập ẩn comment và thiết lập lấy bài từ page khác.
Hoàn thành
Hệ thống sẽ tự ẩn comment mới 24/24. Lấy bài về page, profile theo thiết lập.
💬