Các loại mục tiêu trong chiến dịch quảng cáo

Các loại mục tiêu trong chiến dịch quảng cáo

8/24/2019 11:45:11 AM
CÁC LOẠI MỤC TIÊU TRONG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO
 
Khi chiến dịch quảng cáo đã được thiết lập, đây chính là thời điểm để bạn có thể tinh chỉnh sao cho đúng với mục tiêu quảng cáo. Việc nhắm mục tiêu chiến dịch của khách hàng ở các cấp, nhóm quảng cáo thông qua tab “Hiển thị” sẽ cho phép bạn tiếp cận những khách hàng khác nhau, với các quảng cáo có liên quan tới sở thích của họ.
 
Kết quả hình ảnh cho mục tiêu

1.     Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh 

Trong từng chiến dịch, việc nhắm mục tiêu sử dụng từ khóa được gọi là nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh.
Việc nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, AdWords sẽ tự động chọn trang web từ mạng hiển thị có liên quan đến từ khóa. Tiếp theo, quảng cáo tới khách hàng sẽ được hiển thị bên cạnh nội dung có liên quan trên các trang của trang web đã chọn.

Khi thêm từ khóa, hãy sử dụng nút “Tìm từ khóa” được kết hợp để nhận đề xuất cho các từ khóa khác, để thêm vào danh sách của bạn.

Chú ý: Nên thêm từ 30-50 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo
 

2.     Nhắm mục tiêu theo vị trí 

Nghĩa là, bạn có thể chọn các trang web cụ thể trên mạng hiển thị của Google, nơi bạn muốn thấy quảng cáo hiển thị.
Ngoài ra, bạn có thể thêm trực tiếp danh sách trang web bằng cách nhấp vào  “Thêm nhiều vị trí cùng một lúc”.

Bạn có thể sử dụng công cụ chọn vị trí để thực hiện việc này.


   =>   Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và thêm những vị trí mà bạn cảm thấy có liên quan tới những sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang cung cấp. 

3.     Nhắm mục tiêu theo chủ đề 

Cho phép bạn tự động chọn trang web từ mạng hiển thị của Google về chủ đề cụ thể. Bạn có thể chọn những chủ đề có thể làm cho đối tượng mục tiêu của khách hàng quan tâm. Hãy nhớ rằng, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh hiển thị, giúp cung cấp dữ liệu cấp từ khóa, đẻ có thông tin cụ thể; từ đó tinh chỉnh và tối ưu hóa nhiều hơn.

Lưu ý: Bạn có thể bổ sung thêm những chủ đề khác cho sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động của khách hàng.
 
Hình ảnh có liên quan

4.     Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học 

Với chiến dịch hiển thị, bạn cũng cso thể tiếp cận được người dùng thông qua tiểu sử nhân khẩu học của họ: độ tuổi, giới tính, hay cả hai….

Hay, bạn có thể hướng tới mục tiêu theo nhân khẩu học để ngăn chặn quảng cáo của khách hàng, xuất hiện cho những người có độ tuổi hoặc giới tính cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn tiếp cận tới đúng đối tượng mục tiêu của sản phẩm, dịch vụ.
 

5.     Nhắm mục tiêu theo sở thích 

Hiển thị quảng cáo tới những khách hàng có sở thích liên quan tới doanh nghiệp.
Như vậy, bạn có thể tiếp cận tới khách hàng, ngay cả khi họ đang ở trên những trang web không liên quan tới danh mục sở thích theo ngữ cảnh.

Chú ý: Bạn có thể điều chỉnh giá thầu trên các mục tiêu riêng biệt, dựa trên các mức độ liên quan của quảng cáo tới mọi
người trong danh mục đó; Như vậy, quảng cáo của bạn có thể nhắm tới nhiều mục tiêu hơn.
 

6.     Nhắm mục tiêu theo địa lý và ngôn ngữ 

Bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo tới khách hàng, hoặc thu hẹp phạm vi dựa trên điều này, thông qua các vị trí cụ thể.
 
 
 

💬