Hướng dẫn ẩn comment và inbox comment mới trên page

Hướng dẫn ẩn comment và inbox comment mới trên page

5/13/2019 9:52:47 AM
HƯỚNG DẪN ẨN COMMENT VÀ INBOX COMMENT MỚI TRÊN PAGE - FANPAGE24H.COM
 
Bạn có thể thiết lập ẩn comment và tạo inbox reply comment mới trên fanpage bạn đang làm quản trị viên; giúp bạn tiết kiệm thời gian; bảo mật thông tin khách hàng và quản lý fanpage hiệu quả.
Fanpage24h > Ẩn và tạo inbox khi có comment mới trên page
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook và page facebook muốn ẩn comment và tạo inbox khi có comment mới trên page
 • Click “Thêm tài khoản facebook và page facebook” để thêm tài khoản facebook và page facebook bạn đang quản trị
 

 
Thêm tài khoản facebook:
 • Thêm tài khoản FB bằng cookie: Nhập cookie facebook
 • Thêm tài khoản FB bằng token: Nhập token facebook hoặc định dạng UID|Name|Cookie|Token
 • Click “Thêm”
 • Hướng dẫn lấy Cookie | Hướng dẫn lấy Token: Click để nhận hướng dẫn lấy cookie facebook, token facebook để thêm tài khoản
 

 
Danh sách tài khoản facebook và page quản trị trên facebook đã thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết ẩn và inbox comment mới trên page
Chọn fanpage muốn thiết lập ẩn comment và tạo inbox khi có comment mới:
 

 
Thiết lập ẩn comment:
 • Ẩn tất cả comment mới: Tick để ẩn tất cả các comment mới trên page
 • Ẩn comment chứa email – sđt: Tick để ẩn tất cả các comment chứa email và số điện thoại trên fanpage.
 • Like comment mới: Tick để like tất cả các comment mới trên fanpage.
 

 
Thiết lập tự động inbox khi có comment mới:
 • Trả lời bằng inbox khi có comment mới: Tick để thiết lập tự động inbox khi có comment mới trên fanpage.
 • Click “Thêm” để thêm nội dung inbox.
 

 
Thêm thiết lập trả lời inbox comment mới:
 • Link bài viết hoặc id bài viết: Nhập link bài viết hoặc id bài viết gửi kèm tin nhắn (nếu muốn)
Để trống để tạo mẫu tin nhắn trả lời chung cho tất cả bài viết.
 • Nội dung tin nhắn: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
 • Lưu: Click để lưu tin nhắn đã thiết lập thành công.
 

 
Tin nhắn được thiết lập lưu thành công:
 

 
 

💬