Hướng dẫn cài đặt extension Fanpage24h

Hướng dẫn cài đặt extension Fanpage24h

5/24/2019 2:37:32 PM
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EXTENSION FANPAGE24H
 
Fanpage24h hỗ trợ bạn cài đặt tiện ích Fanpage24h trên trình duyệt máy tính của bạn; giúp bạn tạo đơn hàng và quản lý đơn hàng của bạn.
Fanpage24h >  Quản lý đơn hàng
 

Bước 1: Tải tiến ích trên Chrome, Coccoc
Truy cập vào trang: https://fanpage24h.com/ManagerOrder/
Click “Tải xuống tiện ích Chrome. Coccoc” để tiến hành tải file chứa tiện ích xuống máy và tiến hành giải nén.
 

 
Click “Mở” để mở file tải về thành công:
 

 
Giải nén file: Click vào biển tượng “Wizard” để giải nén file vừa tải về thành công.
CHÚ Ý: Với một số máy khi tải file về, cho vào 1 folder mới để tránh trường hợp giải nén xong sẽ bị bung ra, không nằm trong 1 tệp cụ thể.
 

 
Click “Finish” để kết thúc giải nén.
 

 
File “Fanpage24h_chrome” được giải nén thành công.
 

 
Bước 2: Truy cập địa chỉ  chrome://extensions và cài extensions.
 

 
 
Bước 3: Chọn folder extension đã giải nén ở bước 1.
 

 
Cài đặt thành công extension
 

 
 

💬