Hướng dẫn chia sẻ link web từ rss lên page

Hướng dẫn chia sẻ link web từ rss lên page

5/13/2019 10:06:13 AM
HƯỚNG DẪN CHIA SẺ LINK WEB TỪ RSS LÊN PAGE - FANPAGE24H.COM
 
Bạn có thể thiết lập và chia sẻ các bài trên web lên các fanpage bạn đang quản trị từ rss. Giúp bạn tiêt kiệm thời gian và mang lại hiệu quả trong việc xây dựng nội dung fanpage.
Fanpage24h > Lấy bài về page
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook và page facebook muốn chia sẻ link web từ RSS
 • Click “Thêm tài khoản facebook và page facebook” để thêm tài khoản facebook và page facebook bạn đang quản trị
 

 
Thêm tài khoản facebook:
 • Thêm tài khoản FB bằng cookie: Nhập cookie facebook
 • Thêm tài khoản FB bằng token: Nhập token facebook hoặc định dạng UID|Name|Cookie|Token
 • Click “Thêm”
 • Hướng dẫn lấy Cookie | Hướng dẫn lấy Token: Click để nhận hướng dẫn lấy cookie facebook, token facebook để thêm tài khoản
 

 
Danh sách tài khoản facebook và page quản trị trên facebook đã thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ link web từ rss
Click “Thiết lập chia sẻ link web từ rss” để thiết lập chia sẻ các bài đăng lấy được trên web từ rss về đăng lên các page bạn đang quản trị trên facebook.
 

 
Tab “Thêm thiết lập chia sẻ link web từ rss”:
 • Fanpage muốn lấy bài về: Click để lựa chọn fanpage sẽ đăng các bài viết quét được trên web từ rss.
 • Click “+”: Click để thêm fanpage khác muốn chia sẻ các bài đăng quét được trên page từ rss.
 

 
 • Chia sẻ link web từ rss: Nhập link web từ rss – link web bạn muốn lấy các bài đăng về chia sẻ lên page của mình.
 • Số bài muốn lấy: Chọn số lượng bài bạn muốn lấy từ web về chia sẻ.
 

 
 • Delays giữa 2 lần liên tiếp: Chọn thời gian delays giữa 2 lần liên tiếp lấy bài và chia sẻ lên page (h)
 • Hoặc hẹn giờ lấy: Chọn thời gian muốn hẹn giờ và lấy bài về chia sẻ.
Click “Thêm” để thêm thành công thời gian được hẹn giờ lấy bài trên web từ rss về chia sẻ.
Ví dụ: Bạn hẹn 14:16 phút thì đến 14h16p; phần mềm sẽ quét bài đăng mới nhất trong trên web này và chia sẻ lên page quản trị
 

 
 • Thêm vào cuối nội dung: Nhập nội dung bạn muốn thêm vào cuối bài đăng quét được từ web.
 • Thay đổi nội dung: Nhập nội dung muốn thay thế cho nội dung của bài đăng bạn quét được từ web.
 • Thêm: Click để hoàn thành thiết lập chia sẻ link web từ rss
 

 
Thiết lập chia sẻ link web từ rss thành công:
 

 

💬