Hướng dẫn lấy bài theo từ khóa và trending đăng lên page

Hướng dẫn lấy bài theo từ khóa và trending đăng lên page

5/13/2019 9:57:15 AM
 
HƯỚNG DẪN LẤY BÀI THEO TỪ KHÓA VÀ TRENDING ĐĂNG LÊN PAGE - FANPAGE24H.COM
 
Bạn đang muốn xây dựng nội dung fanpage, thu hút nhiều người quan tâm? Plus24h sẽ giúp bạn tìm và quét các bài hot trên facebook theo từ khóa và bạn có thể đăng các bài viết này lên trên các page bạn đang quản trị trên facebook.
Fanpage24h > Lấy bài về page > Thêm thiết lập lấy bài hot theo từ khóa
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook và page facebook muốn lấy bài theo từ khóa và trending đăng lên page quản trị trên facebook
 • Click “Thêm tài khoản facebook và page facebook” để thêm tài khoản facebook và page facebook bạn đang quản trị
 

 
Thêm tài khoản facebook:
 • Thêm tài khoản FB bằng cookie: Nhập cookie facebook
 • Thêm tài khoản FB bằng token: Nhập token facebook hoặc định dạng UID|Name|Cookie|Token
 • Click “Thêm”
 • Hướng dẫn lấy Cookie | Hướng dẫn lấy Token: Click để nhận hướng dẫn lấy cookie facebook, token facebook để thêm tài khoản
 

 
Danh sách tài khoản facebook và page quản trị trên facebook đã thêm thành công:
 

Bước 2: Thiết lập lấy bài hot theo từ khóa
Click “Thêm thiết lập lấy bài hot theo từ khóa” để thiết lập lấy các bài hot trên facebook theo từ khóa về đăng lên các page bạn đang quản trị trên facebook.
 

 
Tab “Thêm thiết lập lấy bài hot trên facebook theo từ khóa”:
 • Fanpage muốn lấy bài về: Click để lựa chọn fanpage sẽ đăng các bài hot quét được theo từ khóa trên facebook
 • Click “+”: Click để thêm fanpage khác muốn chia sẻ các bài đăng quét được theo từ khóa trên fb.
 

 
 • Lấy bài hot trên facebook theo từ khóa: Nhập từ khóa tìm kiếm bài đăng trên facebook.
 • Loại muốn lấy: Chọn loại bài muốn lấy (link, video, photo, status)
 • Số bài muốn lấy: Chọn số lượng bài muốn lấy về và chia sẻ trên page.
 

 
 • Delays giữa 2 lần liên tiếp: Chọn thời gian delays giữa 2 lần liên tiếp lấy bài và chia sẻ lên page (h)
 • Hoặc hẹn giờ lấy: Chọn thời gian muốn hẹn giờ và lấy bài về chia sẻ.
Click “Thêm” để thêm thành công thời gian được hẹn giờ lấy bài trên facebook theo từ khóa về đăng.
Ví dụ: Bạn hẹn 14:16 phút thì đến 14h16p; phần mềm sẽ quét bài đăng mới nhất trên facebook và chia sẻ lên page quản trị
 

 
 • Thêm vào cuối nội dung: Nhập nội dung bạn muốn thêm vào cuối bài đăng quét được từ facebook.
 • Thay đổi nội dung: Nhập nội dung muốn thay thế cho nội dung của bài đăng bạn quét được từ facebook.
 • Thêm: Click để hoàn thành thiết lập lấy bài hot trên facebook theo từ khóa
 

 
Thiết lập lấy bài hot trên facebook theo từ khóa về đăng thành công
 

💬