Hướng dẫn lấy bài từ page khác đăng lên page đang quản lý

Hướng dẫn lấy bài từ page khác đăng lên page đang quản lý

5/13/2019 10:02:01 AM
 
HƯỚNG DẪN LẤY BÀI TỪ PAGE KHÁC ĐĂNG LÊN PAGE ĐANG QUẢN LÝ - FANPAGE24H.COM
 
Tính năng lấy bài từ page khác về đăng lên page hỗ trợ bạn thiết lập để lấy bài từ các page, profile bạn muốn về đăng lên các page mà bạn đang quản trị trên facebook. Bạn có thể chọn lấy bài được đăng từ thời gian nào hoặc hẹn giờ để lấy các bài đăng mới nhất về đăng lên page.
Fanpage24h ->  Lấy bài về page (từ page, profile, youtube, rss)
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook và page facebook đăng bài lấy được
 • Click “Thêm tài khoản facebook và page facebook” để thêm tài khoản facebook và page facebook bạn đang quản trị
 

 
Thêm tài khoản facebook:
 • Thêm tài khoản FB bằng cookie: Nhập cookie facebook
 • Thêm tài khoản FB bằng token: Nhập token facebook hoặc định dạng UID|Name|Cookie|Token
 • Click “Thêm”
 • Hướng dẫn lấy Cookie | Hướng dẫn lấy Token: Click để nhận hướng dẫn lấy cookie facebook, token facebook để thêm tài khoản
 

 
Danh sách tài khoản facebook và page quản trị trên facebook đã thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập lấy bài từ page
Click “Thiết lập lấy bài từ page” để thiết lập lấy bài từ page khác về đăng lên các page bạn đang quản trị trên facebook.
 

 
Tab “ Thêm thiết lập lấy bài từ page”:
 • Fanpage muốn lấy bài về: Click để lựa chọn fanpage sẽ đăng các bài đã quét và lấy được từ page khác.
 • Click “+”: Click để thêm fanpage khác muốn đăng bài lấy được.
 

 
 • Lấy bài từ page, profile: Nhập PageId, Uid muốn quét và lấy bài về đăng.
 • Loại muốn lấy: Tick chọn loại bài viết muốn lấy về (link, photo, video, status)
 • Số bài muốn lấy: Chọn số lượng bài muốn lấy về
 

 
 • Lấy bài từ: Chọn thời gian muốn lấy bài từ page
Ví dụ: Bạn để là 09/05/2019 thì phần mềm sẽ quét và lấy các bài đăng được đăng từ ngày 09/05/2019 đến nay
 • Hoặc hẹn giờ lấy: Chọn thời gian muốn hẹn giờ lấy bài đăng
Click “Thêm” để thêm thành công thời gian được hẹn giờ đăng bài.
Ví dụ: Bạn hẹn 14:16 phút thì đến 14h16p; phần mềm sẽ quét bài mới nhất được đăng trên page.
 

 
 • Thêm vào cuối nội dung: Nhập nội dung bạn muốn thêm vào cuối nội dung của bài quét được.
 • Thay đổi nội dung: Nhập nội dung muốn thay thế cho nội dung của bài quét được trên page
 • Chia sẻ bài lấy được: Tick để chia sẻ bài lấy được từ page
 • Thêm: Click để hoàn thành thiết lập lấy bài từ page.
 

 
Thiết lập lấy bài về đăng lên page thành công:
 

 
 
 

💬