Làm sao để nhắm mục quảng cáo - targeting hiệu quả?

Làm sao để nhắm mục quảng cáo - targeting hiệu quả?

8/23/2019 9:40:57 AM
LÀM SAO ĐỂ NHẮM MỤC TIÊU QUẢNG CÁO – TARGETING HIỆU QUẢ?
 
Facebook ads ngày nay đã trở thành một công cụ hỗ trợ bán hàng không thể thiếu trên facebook. Tuy nhiên, nếu chạy facebook ads mà không đúng tập khách hàng mục tiêu thì tất cả đều như không.

Vậy, làm sao để chạy quảng cáo nhắm tới đúng tệp target? Hãy cùng nghiên cứu.
 
Kết quả hình ảnh cho target facebook

Vấn đề nhắm đúng mục tiêu quảng cáo, ads toàn quốc của bạn cũng chính là hoạt động tối ưu đối tượng.
Để làm những việc như thế này, bạn cần dùng Test A/b nhiều lần, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Tiếp theo, bạn có thể đưa ra được các đánh giá khác nhau: đâu là nhóm đối tượng có phản hồi tốt, đem lại cho bạn lượng chuyển đổi lớn nhất.

Bạn có thể theo dõi trong hình dưới đây:
Chia nhỏ chiến dịch, test A/B:
 
 
 

💬