Lập lịch hẹn giờ đăng bài trên fanpage

Lập lịch hẹn giờ đăng bài trên fanpage

8/12/2019 11:44:06 AM
LẬP LỊCH HẸN GIỜ ĐĂNG BÀI TRÊN FANPAGE
 
Fanpage facebook không còn là điều xa lạ với người dùng facebook; nhưng đối với quản trị viên, liệu đã sưu dụng được hết các tính năng trên fanpage?
Fanpage có rất nhiều các tính năng hỗ trợ hoạt động phát triển fanpage. Một trong các tính năng hữu ích đó là lập lịch, hẹn giờ đăng bài trên fanpage.
 
Các bước để hẹn giờ đăng bài trên fanpage
 
Vì một số lý do mà bạn muốn đăng bài vào từng khoảng thời gian khác nhau; nhưng bạn lại bận không đăng được.
Như vậy, bạn có thể sử dụng tính năng lập lịch đăng bài, được thiết lập trên page bạn làm quản trị viên.
 
 
Bạn lựa chọn thời gian muốn lập lịch đăng bài trên page:
Lập lịch cho bài đăng trên
  • Ngày đăng
  • Giờ đăng
Click “Lên lịch” để Lưu – Lên lịch thành công cho bài đăng.
 
Nếu bạn muốn xóa bài đăng đã lập lịch:
 
Vào mục “Công cụ đăng” -> Bài viết đã lên lịch
 
 
Một số thuật ngữ tiếng anh trong lập lịch:

Publish: Hiển thị ngay
Remove Schedule: xóa bỏ lịch hẹn giờ hiển thị bài.
Reschedule: đặt lịch lại
Backdate: hiển thị trên Timeline vào các thời điểm khác nhau trong quá khứ.
Delete: xóa bỏ
 
Đặc biệt:

Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus hoặc FplusScheduler để tiến hành lập lịch đăng dễ dàng hơn cho các bài viết trên fanpage của bạn:
 

1.     Lập lịch hẹn giờ đăng bài lên nhiều page của nhiều tài khoản khác nhau bằng phần mềm FplusScheduler: 


 
Truy cập: Phần mềm FPlusScheduler
 

2.     Hoặc sử dụng FPlus để lập lịch đăng bài lên page quản trị của bạn: 


 
Truy cập: Phần mềm FPlus
 

💬